[Kênh14] - Chị í đã không thể chịu nổi cường độ công việc của mình!