[Kênh14] - Trong một dự án trị giá những 25 tỉ won đấy!