Từ Kiatisuk đến Lee Nguyễn, có bao nhiêu vấn đề về tư duy làm bóng đá của một ông bầu, về đường đi và số phận của những ngôi sao?