(VietNamNet) - Nhiều người ví các tuyến giao thông tỉnh lộ đi các huyện miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi là những con đường khổ ải, bởi thời gian qua những tuyến đường này bị tàn phá và xuống cấp một cách nghiêm trọng.