Cục Đường bộ, Bộ GT-VT, sẽ lên phương án tạm thời sử dụng dầm bailey khắc phục tạm thời sự cố sạt lở quốc lộ 91 để đảm bảo giao thông.

Chiều 24/3, Bộ GT-VT đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp khắc phục sự cố sạt lở nền và mặt đường quốc lộ 91 tại Km 88+917 đến Km 88+967 (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Bộ GT-VT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Kết cấu hạ tầng đến hiện trường kiểm tra tìm nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục. Cục Đường bộ chủ trì, chủ động lên phương án tạm thời sử dụng dầm bailey khắc phục tạm thời sự cố để đảm bảo giao thông; Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) 7 tiếp tục quan trắc phạm vi sạt lở để có các giải pháp ứng cứu kịp thời các phát sinh sạt lở trong quá trình khai thác. Theo Bộ GT-VT, quá trình sạt lở phức tạp do các hố xói sâu, biến thiên ở nhiều vị trí và kéo dài. Do vậy, cần phải có một tư vấn đánh giá toàn bộ diễn biến của đoạn sông và đề ra giải pháp kiên cố đoạn tuyến trên quốc lộ 91. Bộ giao Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) chủ trì phối hợp với lực lượng liên quan vào ngay hiện trường và sớm đưa ra phương án xử lý kiên cố đoạn tuyến quốc lộ 91 đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở tiếp theo, chậm nhất đến ngày 25/4 báo cáo Bộ GT-VT.