Đây trước kia vốn là nơi giao dịch địa ốc, nhưng khi vàng lên ngôi, bất động sản đóng băng thì mọi không gian được dành cho vàng.Chi tiết...