Nhật Bản vừa thông báo, sẽ chi ít nhất 9 tỷ USD cho kế hoạch xây dựng một thang máy đưa người và hàng hóa lên quỹ đạo Trái đất.