24H.COM.VN - LG đã lên tiếng xác nhận sự tồn tại của KC780 - chú dế 8 megapixel mới nhất trên thị trường.