(ATPvietnam.com)- Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia (mã chứng khoán LGC) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị việc phát hành thêm cổ phiếu.