Nếu như năm ngoái, khoảng cuối tháng 8 lịch đã in xong và xếp sẵn trong kho chờ thời điểm là tung ra bán. Năm nay, cả người sản xuất và phát hành đều dè chừng in, đặt mua từng ít một do giá giấy nguyên liệu tăng cao, sức tiêu thụ kém.