IDV, KSH, BED trả cổ tức bằng tiền.

IDV - CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc: Giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 10% tiền mặt. Như vậy, sau 2 đợt tạm ứng cổ tức, công ty đã trả cổ tức 20% bằng tiền.

Năm nay, công ty dự kiến trả cổ tức 18% - 23% tiền mặt. Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ và vượt hơn 27% kế hoạch năm là 13 tỷ đồng.

KSH - CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20% tiền mặt.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của KSH đạt gần 9 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm là 30 tỷ đồng. Năm nay, KSH đặt kế hoạch cổ tức 25% tiền mặt.

BED - CTCP sách và thiết bị trường học Đà Nẵng: Giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt I/2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%.

Năm nay, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 10,85%. 9 tháng năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và bằng 87% kế hoạch năm.

Nguồn DVT.vn