VinaCorp - Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin Công ty GIL - Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh - 21/4 chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tỷ lệ 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng), thanh toán ngày 28/4/2011. BCE - CTCP Xây dựng và giao thông Bình Dương - Năm 2010 doanh thu thuần đạt 627,35 tỷ đồng, bằng 113,48% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 43,04 tỷ đồng, bằng 123,15% kế hoạch. Năm 2011, BCE đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng tăng trưởng 59,4% so với thực hiện năm 2010, lợi nhuận sau thuế khoảng 71,25 tỷ đồng, tăng trưởng 65,55% năm 2010. VMFVFA - Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 31/03/2011 đến 07/04/2011. Cụ thể, giá trị tài sản ròng giảm từ 8,595 đồng xuống còn 8.594 đồng tức giảm 1 đồng. VMFVF4 - Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 31/03/2011 đến 07/04/2011. Cụ thể, giá trị tài sản ròng tăng từ 7.802 đồng lên 7.904 đồng tức tăng 102 đồng. MAFPF1 - Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 31/03/2011 đến 07/04/2011. Cụ thể, giá trị tài sản ròng tăng từ 6,610 đồng lên 6.673 đồng. VMFVF1 - Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 31/03/2011 đến 07/04/2011. Cụ thể, giá trị tài sản ròng trong kỳ vẫn không thay đổi so với kỳ trước là 19.052 đồng. SMC - CTCP Đầu tư - thương mại SMC - Năm 2011 đặt chỉ tiêu doanh thu 7.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5% so với năm 2010. VIS - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS) - Năm 2011, đặt kế hoạch 3.185 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất công nghiệp; 2.895 tỷ đồng doanh thu và 95,58 tỷ đồng Lợi nhuận. So với con số 80 tỷ đồng LNTT kế hoạch năm 2010, kế hoạch năm 2011 tăng 19,48% nhưng so với con số 146 tỷ đồng lợi nhuận thực hiện năm 2010 thì kế hoạch LNTT năm 2011 giảm 34,53%. HLA - Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu - 20/4 chính thức được niêm yết bổ sung 1.659.293 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu phát hành theo thông báo số 895/TB-SGDHCM ngày 14/10/2010 để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trong đợt phát hành cho cán bộ công nhân viên. BAS - Công ty Cổ phần BASA - Từ 15/4/2011, cổ phiếu này bị dừng giao dịch là do lỗ trong hai (02) năm liên tiếp căn cứ theo các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2009 và năm 2010). Được biết, Lũy kế cả năm 2010, BAS lỗ 11,98 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2009 mức lỗ của công ty là 3,73 tỷ đồng. DLG - Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL) đã mua lại hơn 20% cổ phần của CTCP TVXD Giao thông Gia Lai với mức giá gấp hơn 15 lần so với mệnh giá. LBE - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An - Năm 2011, doanh thu kế hoạch của công ty là 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu 2,2 tỷ đồng và chia cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên. ILC - Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài - Năm 2010 doanh thu đạt 137,94 tỷ đồng, tăng 42.28% so với năm 2009 và lợi nhuận sau thuế đạt 5,11 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.262 đồng/cổ phiếu. SNG - CTCP Sông Đà 10.1 - ĐHĐCĐ thống nhất hủy phương án chào bán riêng lẻ 605,000 cổ phiếu cho đối tác khác tăng vốn từ 39 tỷ đồng lên 45 tỷ mà ĐHĐCĐ thường niên 2009 đã thông qua. Giá chào bán bằng 80% bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp nhưng không thấp hơn 32,000 đồng/cp. Năm 2011, SNG đặt kế hoạch kinh doanh với 285.5 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận 36.3 tỷ đồng, giá trị đầu tư 40 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông là 20%. PHS - CTCP Chứng khoán Phú Hưng - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đạt 143,38 tỷ đồng doanh thu gấp hơn 2 lần năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 27,63 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 938 đồng. ABT - Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre - HĐQT đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện trong tháng 5/2011. HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát - đã chuyển nhượng 30 triệu cổ phần, tương đương 50% vốn điều lệ của CTCP Xi măng Hòa Phát. Đối tượng nhận chuyển nhượng không được HPG công bố. VIC - Công ty cổ phần Vincom - 19/4/2011 chính thức được niêm yết bổ sung 31.291 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu. ELC - CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông - HĐQT công ty đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 3/2010 cho các cổ đông của Công ty. Theo đó, cổ đông có trong danh sách chốt ngày 29/4/2011 sẽ được nhận cổ tức tỷ lệ 15%/mệnh giá (tương đương 1.500 đồng/cổ phần). Thanh toán cổ tức từ ngày 9/6/2011. PVD - Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ - Năm 2011, kế hoạch 330 tỷ đồng doanh thu và 120 tỷ đồng LNTT năm 2011. Cổ tức dự kiến là 30%. So với mức 145,29 tỷ đồng LNTT thực hiện năm 2011, kế hoạch LNTT năm 2011 giảm 17,4%. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua mức cổ tức năm 2010 là 30%. ACL - Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang - dự án nhà máy thức ăn thủy sản của Công ty TNHH một thành viên chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An Giang tính đến ngày 31/12/2010 vẫn chưa tiếp tục đầu tư do ảnh hưởng của dư âm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nên thiếu vốn đầu tư và lãi ngân suất ngân hàng tăng cao nên ảnh hưởng không nhỏ cho việc vay vốn đầu tư nhà máy. Hiện, hộ nuôi cá giảm diện tích ao nuôi và có nhiều nhà máy thức ăn thủy sản ra đời làm nguồn thức ăn thủy sản trở nên thừa, giá nguyên liệu chế biến thức ăn tăng cao nếu đầu tư nhà máy vào thời gian này sẽ thua lỗ. Dự kiến sẽ tái đầu tư và giữ năm 2011. Tin giao dịch cổ phiếu DLG - CTCP tập đoàn Đức Long Gia Lai - từ ngày 15/4/2011 đến ngày 15/6/2011, Nguyễn Thị Hương - Vợ ông Bùi Pháp đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu DLG để giải quyết công việc cá nhân, theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công thì bà Hương chỉ còn nắm giữ 910.000 cổ phiếu DLG. TCL - Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng - Từ ngày 15/4/2011 đến ngày 15/6/2011, Cao Minh Thu - Phó Giám đốc đăng ký bán toàn bộ 12.268 cổ phiếu, giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. PVX - Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Từ ngày 14/04/2011 đến ngày 13/06/2011, Vũ Hữu Nghị - Trưởng BKS đăng ký bán toàn bộ 15.600 cổ phiếu PVX. ELC - CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông - Từ ngày 14/4/2011 đến ngày 14/6/2011, Nguyễn Đình Đường - Cha Thành viên BKS đăng ký bán 10.000 cổ phiếu ELC, hiện tại cổ đông này đang nắm giữ 13.865 cổ phiếu ELC. GMD - CTCP Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển - từ ngày 18/4/2011 đến ngày 27/5/2011, Deutsche Bank Ag London đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu và mua 2.000.000 cổ phiếu GMD, theo phương thức qua sàn, khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện tại, Deutsche Bank Ag London vẫn đang nắm giữ 5.467.336 cổ phiếu GMD, chiếm tỷ lệ 5,47%. PAC - CTCP Pin ắc quy Miền Nam - Từ 18/4/2011 đến ngày 18/6/2011, Mai Văn Hùng - Giám đốc XN Ắc quy Đồng Nai đăng ký bán 10.000 cổ phiếu. Hiện, cổ đông này đang nắm giữ 55.990 cổ phiếu PAC, chiếm 0,25%. PHT - CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến - Từ 18/4/2011 đến ngày 18/5/2011, Nguyễn Hồng đăng ký "lướt sóng" 20.000 cổ phiếu PHT. Trước khi giao dịch cổ đông này nắm giữ 166.812 cổ phiếu. IDV - CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - Từ ngày 14/4/2011 đến 14/6/2011, Phùng Văn Quý - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 13.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu. Trước khi giao dịch cổ đông này nắm giữ 86.080 cổ phiếu. Tin kết quả giao dịch cổ phiếu GMC - CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn - Từ ngày 25/2/2010 đến ngày 31/3/2011, công ty đã mua được 49.260 cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ sau giao dịch là 52.810 cổ phiếu. S64 - CTCP Sông Đà 6.04 - Lê Kim Hưng - Thành viên BKS đã mua 200 cổ phiếu từ ngày 16/02/2011 đến ngày 14/03/2011, sau giao dịch nắm giữ 200 cổ phiếu. VND - CTCP Chứng khoán VNDirect - ngày 01/3/2011, ngày 18/3/2011 và ngày 23/3/2011 Công ty đã mua xong 17.142 cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ sau giao dịch lên 21.161 cổ phiếu. SD5 - CTCP Sông Đà 5 - Từ 14/2/2011 đến 7/4/2011, VF1 đã mua không thành công 150.000 cổ phiếu và bán không thành công 50.000 cổ phiếu SD5, sau giao dịch VF1 nắm giữ 1.153.800 cổ phiếu SD5 (chiếm 12,82%). PGD - Công ty CP Khí Thấp Áp Dầu khí Việt Nam - Từ ngày 17/02/2011 đến 13/04/2011, Chu Thị Trang - người liên quan đến Phó Tổng Giám đốc đã bán không thành công toàn bộ 37.508 cổ phiếu.