(CafeF) - Tin tức nổi bật về giao dịch cổ đông nội bộ của các công ty trên hai sàn.