PN - Lễ trao Giải thưởng Trần Văn Giàu lần V - 2010 - giải thưởng khoa học cho các tác phẩm có giá trị nghiên cứu về vùng đất Nam bộ và cực Nam Trung bộ cho hai lĩnh vực lịch sử và lịch sử tư tưởng sẽ diễn ra vào ngày 6/9/2010 tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Giải thưởng năm nay sẽ được trao cho công trình Lịch sử Nam bộ kháng chiến chống Mỹ vào dịp sinh nhật lần thứ 100 của GS Trần Văn Giàu. GS Trần Văn Giàu và các cháu thiếu nhi Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, gồm hai phần: Lịch sử Nam bộ kháng chiến chống Pháp, Lịch sử Nam bộ kháng chiến chống Mỹ và phần tổng luận Lịch sử chiến tranh chống Khmer Đỏ xâm lược, bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận Tây Nam. Công trình do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm chủ nhiệm cùng 33 thành viên là những vị cách mạng lão thành, các nhà khoa học như: nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, Đại tướng Mai Chí Thọ, Trung tướng Nguyễn Thới Bưng… được thực hiện từ năm 2001. Nhận định về công trình này, ông Tô Bửu Giám - Chủ tịch Ủy ban giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu cho rằng: "Đây là công trình nghiên cứu khá toàn diện, công phu, nêu được những điểm mới, những vấn đề xưa nay chưa từng được nhắc tới”. Như vậy, toàn bộ Lịch sử Nam bộ kháng chiến được vinh danh thêm lần nữa sau khi công trình Kháng chiến Nam bộ thời chống Pháp đã được trao giải thưởng Trần Văn Giàu lần III vào năm 2006. Tính đến thời điểm này, đã có bốn công trình thuộc lĩnh vực lịch sử được nhận giải thưởng Trần Văn Giàu. Cao Hoài An