Chặng đua Belgium GP sẽ diễn ra từ ngày 21/8 đến 23/8, tại Bỉ.