Đoàn võ thuật Việt Nam (võ cổ truyền và vovinam) với 21 thành viên do ông Vũ Trọng Lợi - Vụ trưởng Vụ TDTT Quần chúng (Tổng cục TDTT) làm trưởng đoàn đã đến thành phố Chungju, Hàn Quốc tham dự Liên hoan võ thuật thế giới từ ngày 5 đến 11-9.

TRÚC QUỲNH