(VnMedia) - 30 cán bộ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ tham gia vào chuyến đi phối hợp giám sát tổng điều tra dân số và nhà ở tại 21 tỉnh, thành của Việt Nam từ ngày 1 đến 15 tháng 4 năm 2009. Đây là lần đầu tiên các tổ chức Liên Hợp Quốc cùng nhau phối hợp tham gia vào quá trình giám sát cuộc tổng điều tra dân số ở Việt Nam.