(DĐDN) - Sáng ngày 04/03/2014, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã đồng thời khai trương hai chi nhánh mới là LienVietPostBank Quảng Nam và LienVietPostBank Ninh Thuận.

(DĐDN) - Sáng ngày 04/03/2014, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ( LienVietPostBank ) đã đồng thời khai trương hai chi nhánh mới là LienVietPostBank Quảng Nam và LienVietPostBank Ninh Thuận.

Khi được chính thức đi vào hoạt động, hai chi nhánh mới trên sẽ thực hiện đầy đủ các chức năng như huy động vốn , hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Mục tiêu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là đến cuối năm 2014, mạng lưới chi nhánh trực thuộc Ngân hàng sẽ có mặt tạt tất cả các Tỉnh/Thành trên cả nước.

Nhân dịp khai trương 2 chi nhánh mới, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt dành tặng 200 chiếc tivi cho các gia đình chính sách và hộ nghèo của mỗi tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng tivi cho các hộ nghèo trên toàn quốc với mong muốn mang lại ánh sáng văn hóa cho cộng đồng, đến nay đã trao được trên 30.000 ti vi.

Được thành lập từ tháng 03/2008, tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã đạt gần 80.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.460 tỷ đồng và tổng lợi nhuận lũy kế qua gần 06 năm hoạt động đạt trên 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt, với việc góp vốn của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) vào năm 2011, LienVietPostBank trở thành ngân hàng cổ phần có mạng lưới hoạt động lớn nhất trên cả nước với quyền khai thác hơn 10.000 điểm bưu cục và điểm bưu điện văn hóa xã, đưa LienVietPostBank tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng của mọi người – Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”.

H.N