(Zing) - Người ta nghi ngờ rằng Lindsay Lohan không thể sở hữu khuôn ngực đầy đặn đến thế, trừ khi cô nàng đi bơm ngực.