(Zing) - Dù tối qua (18/1) là đêm diễn thứ 2 của Linh Nga tại Hà Nội nhưng khán giả kéo đến vẫn chật kín Nhà Hát Lớn.