24H.COM.VN - Đó là những thông điệp mới nhất của Tom Hicks và George Gillett. Như vậy, với tuyên bố này, bộ đôi quyền lực người Mỹ ở Anfield đã phủ nhận tất cả những trông tin trước đây, rằng họ sẽ bán Liverpool cho tập đoàn DIC (Dubai International Capital).