Liverpool tối qua đã làm nên chiến tích chưa từng có trong lịch sử Champions League.