[Kênh14] - Có bạn Thùy Chi nè, update thông tin đi, đừng để mình "lỗi thời" teens ui.