Lo cuốn giúp tóc mái có độ cong tự nhiên, vì vậy các sao Hàn nếu không có sự kiện gì thì luôn luôn gắn liền với lô cuốn.

Lo cuon- vat bat ly than khi sao Han de mai thua - Anh 1

Tae Yeon (SNSD)

Ảnh: Internet

Lo cuon- vat bat ly than khi sao Han de mai thua - Anh 2

Seo Hyun (SNSD)

Ảnh: Internet

Lo cuon- vat bat ly than khi sao Han de mai thua - Anh 3

Cheng Xiao

Ảnh: Internet

Lo cuon- vat bat ly than khi sao Han de mai thua - Anh 4

Na Yeon

Ảnh: Internet

Lo cuon- vat bat ly than khi sao Han de mai thua - Anh 5

Ji Hyo và Momo

Ảnh: Internet

Lo cuon- vat bat ly than khi sao Han de mai thua - Anh 6

Kim So Hyun

Ảnh: Internet

Tường Vi