Sau khi thông báo con số thua lỗ gần 8,3 tỷ USD trong quý 4/2008, Citigroup cũng tuyên bố tách làm hai bộ phận...