(Toquoc) – Trong tháng 3 liên tiếp xuất hiện lỗ hổng Zero-day trong một số phần mềm phổ biến, đặc biệt là các phần mềm mail server, trung tâm An ninh mạng Bkis cho biết.