Mực Tím "cập nhật" những ngành mới tuyển sinh năm 2008 của các trường ĐH phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).