TT - Thiệt hại của mưa lũ do bão số 6 gây ra ở một số tỉnh phía Bắc chưa kịp khắc phục thì bão số 7 đã ập vào vùng biển miền Trung.