Phiên bản SQL Server tiếp theo có tên mã là Kilimanjaro, dự kiến sẽ được tung ra trong trong nửa đầu năm 2010.