Các loại thiết bị lọc nước trên thị trường chủ yếu là hàng Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc được công bố sản xuất theo công nghệ Mỹ, châu Âu...