Cởi bỏ bộ đồ kẻ sọc trắng đen đưa gửi lại các phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đặc xá đợt này, Đạt nói: "Mong mọi người ở lại mạnh khỏe, hãy cố gắng tu dưỡng và tin tưởng nhé. Sẽ gặp lại nhau ở ngoài kia vào một ngày gần nhất".