Ngoài niềm vui sắp được làm mẹ, xét về mặt khoa học, hành trình 9 tháng 10 ngày còn đem đến vài lợi ích thú vị cho sức khỏe phụ nữ.