Biết nhiều ngôn ngữ có thể không giúp bạn thông minh hơn nhưng lại rất có lợi cho bộ não.

Video: Lợi ích của việc biết nhiều ngôn ngữ:

(Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết)

Theo Sống Khỏe