(VEN) - “Tham gia vào hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI), chúng tôi không chỉ đạt được mục đích bảo vệ môi trường tại nơi sản xuất mà còn thu được một nguồn lợi kinh tế lớn” – bà Nguyễn Thị Lâm Đồng – Giám đốc DN tư nhân Lâm Đồng đã đánh giá về kết quả tham gia hợp phần CPI của đơn vị mình như vậy.

DN tư nhân Lâm Đồng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất thạch dừa thô. Hiện nay, sản lượng hàng năm của DN là 950 tấn, doanh thu vào khoảng 1,3 tỷ đồng. Đầu năm 2008, dưới sự giúp đỡ của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, DN tư nhân Lâm Đồng bắt đầu tham gia vào giai đoạn 1 của hợp phần CPI. Trong thời gian này, cùng với sự tư vấn về kỹ thuật của Trung tâm SXSH TP.HCM, DN đã thành lập đội SXSH. Đội SXSH này đã cùng các chuyên gia tư vấn khảo sát hiện trạng, quy trình sản xuất cũng như phương pháp quản lý, bàn bạc và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình, tăng cường quản lý nội vi. Kết quả, đến cuối năm 2008, DN đã đưa ra 13 giải pháp để áp dụng, trong đó có 1 giải pháp về quản lý nội vi; 2 giải pháp về kiểm soát tài chính; 10 giải pháp về cải tiến quy trình và cải tiến thiết bị. Để chủ động trong công tác SXSH, trong 13 giải pháp đó, DN đã tự thực hiện đầu tư 63 triệu đồng cho 10 giải pháp như: làm lại lưới lọc mới gắn khớp với thùng chứa nhưng tháo dỡ dễ dàng hơn; Trang bị máy rửa áp lực và quản lý sử dụng nước hợp lý từ các quá trình vệ sinh; Trang bị đèn, quạt, cửa cách ly để điều chỉnh quá trình lên men ở nhiệt độ tối ưu… Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, những giải pháp đầu tư này đã giúp DN tiết kiệm được 23 triệu đồng mỗi năm. Cuối năm 2008, DN bước vào giai đoạn 2 của hợp phần. Để hỗ trợ DN, hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã hỗ trợ 50% vốn đầu tư, bao gồm: Xây dựng lại lò nấu mới có tận dụng nhiệt của khói đốt vào quá trình nấu; Đầu tư mới nhà xưởng phục vụ công tác di dời sản xuất; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thời gian thực hiện là 8 tháng, tổng mức đầu tư của 3 dự án này là 2,4 tỷ đồng. Tháng 7/2009, doanh nghiệp đã thực hiện xong toàn bộ các giải pháp SXSH. Đánh giá về những tác động của hợp phần đối với DN, bà Nguyễn Thị Lâm Đồng cho biết: “Sau khi tham gia vào hợp phần, DN đã đạt được những hiệu quả thiết thực cả về kinh tế và môi trường". Cụ thể, sau khi thực hiện các giải pháp SXSH, DN đã giảm được nguyên nhiên liệu trong quá trình sản xuất như: nguyên liệu nước dừa trong giảm 4,2%; nước cấp giảm 12%; nhiên liệu gáo đốt trong một mẻ giảm 28%; tiêu thụ điện giảm 18,89%; thời gian quá trình làm nguội giảm xuống 50%. Về mặt môi trường, lượng nước thải ra môi trường giảm 10,23%. Ngoài ra, lượng chất đốt cũng giảm đáng kể. Khói bụi trong quá trình sản xuất cũng được thu gom để giảm thải lượng khí CO2 thải ra môi trường trong quá trình nấu. Nhờ đó, môi trường làm việc cũng thông thoáng, sạch sẽ hơn, tạo điều kiện tốt cho nhân viên làm việc. Bà Đồng khẳng định thêm: "Không nên hiểu lầm các giải pháp SXSH là những giải pháp phức tạp với chi phí lớn mà có những giải pháp không tốn tiền nhưng hiệu quả rất cao. SXSH có ý nghĩa đối với tất cả các cơ sở công nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng nhiều hay ít. Quan trọng là mọi quá trình sản xuất đều phải được theo dõi để kiểm soát mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, phát hiện kịp thời những thay đổi bất thường để xử lý kịp thời. Đồng thời, việc tập huấn nhận thức và kiến thức về SXSH cho nhân viên trong DN cũng là việc rất quan trọng vì đây chính là lực lượng tham gia trực tiếp trong quá trình lao động sản xuất và đề xuất những giải pháp sát với thực tế, mang lại hiệu quả cao"./. Phương Lan