Tuổi trẻ vừa có mặt lợi nhưng cũng có mặt hại là thiếu kinh nghiệm. Dưới đây là những lời khuyên bổ ích dành cho giới trẻ về mặt tài chính.