Hic, sao vợ anh lại là một người phũ nữ như thế????????CÓ con là một điều hạnh phúc nhất thế gian này nhất là khi nó là kết tinh của tình yêu!!!

Hic, sao vợ anh lại là một người phũ nữ như thế????????CÓ con là một điều hạnh phúc nhất thế gian này nhất là khi nó là kết tinh của tình yêu!!!