Tập đoàn thực phẩm và đồ uống San Miguel (Philippines) cho biết lợi nhuận ròng của hãng đã tăng 199% từ 19 tỷ peso năm 2008 lên 57,8 tỷ peso (1,3 tỷ USD) năm 2009.

Lợi nhuận ròng của hãng tăng nhờ doanh số bán hàng tăng cao, trong đó, riêng xuất khẩu bia Kirin sang Nhật Bản chiếm 43,25% tổng doanh số. Theo San Miguel, mặc dù khủng hoảng kinh tế và phi tập trung do đa dạng hóa kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhưng nguyên tắc chi tiêu hợp lý trong hoạt động kinh doanh đã giúp hãng đạt được thành tích này. Ramon Ang, chủ tịch Tập đoàn San Miguel cho hay họ sẽ tiếp tục chiến lược đầu tư trên nhiều lĩnh vực mới như cơ sở hạ tầng, năng lượng và thông tin liên lạc, nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn. Năm ngoái, San Miguel đã đa dạng hóa hoạt động của mình trên nhiều lĩnh vực như điện lực, lọc dầu và bán lẻ, thông tin liên lạc và thu phí cầu đường. Doanh số bán hàng ròng của San Miguel năm 2009 đã tăng 4% so với năm 2008, đạt 174,2 tỷ peso./. Trà My (Vietnam+)