Bạn gặp vô số những tình huống khó xử trong cuộc sống và tình yêu. Những lúc ấy, có nhiều cách để làm vui lòng người đối diện, kể cả nói những điều không thực lòng.