Một phần mềm của hãng Adobe vừa mắc một sai lầm ngớ ngẩn cho phép người dùng có truy cập miễn phí và sao chép các bộ phim, bài hát từ trang Amazon.com.