Hanoinet - Lãnh đạo của nhiều công ty viễn thông cho biết, doanh thu từ dịch vụ điện thoại công cộng dùng thẻ đã giảm sút khá mạnh và dịch vụ này cần phải được sắp xếp lại.