Nước biển ở vịnh Florida bị siêu bão hút sạch khiến những con lợn biển lâm vào tình cảnh "sống dở chết dở".