Giá trị xuất siêu của tỉnh trong 11 tháng đầu năm gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Gạo, hàng may mặc là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn.

Theo Sở Công thương tỉnh Long An, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 177,5 triệu USD, nhập khẩu đạt 164 triệu USD. Như vậy, trong tháng tỉnh xuất siêu 13,5 triệu USD.

Tính chung 11 tháng, Long An xuất siêu 305 triệu USD, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước (146 triệu USD).

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn trong 11 tháng ước là 1,737 tỷ USD, đạt 101,8% kế hoạch và tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh trong 11 tháng bao gồm gạo (412.354 tấn đạt 137,8% kế hoạch và tăng 23,6% so với cùng kỳ); hàng may mặc (367,2 triệu USD đạt 102% kế hoạch và tăng 28,3% so với cùng kỳ)...

Tuy nhiên, xuất khẩu hạt điều nhân 11 tháng chỉ đạt 11.043 tấn, bằng 55,2% kế hoạch và giảm 22,5% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên của tỉnh trong 11 tháng ước đạt 1,432 tỷ USD, bằng 108,5% kế hoạch và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Nguồn UBND tỉnh Long An