VH- Từ ngày 11 đến 20.4, tại TP Huế, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng làm phim tài liệu cho những người làm công tác truyền hình ở khu vực Bắc miền Trung.

Đây chính là cơ hội nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ, kỹ năng tác nghiệp cho những người làm phim tài liệu, đồng thời nuôi dưỡng ý tưởng kịch bản trong tương lai. S.Thùy