Hôn nhân là sự bắt đầu hành trình hạnh phúc hay kết thúc chuỗi ngày lãng mạn - điều này đều do chúng ta cả. Đó là thông điệp mà bộ phim hài tâm lý Mỹ License to wed muốn chuyển tải đến người xem.