VH- Để du lịch có vị trí tốt hơn trong các chương trình phát triển và tối đa hóa tiềm năng du lịch, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đã cùng các cơ quan của Liên Hiệp Quốc như Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), Diễn đàn của Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO), Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập Ủy ban Phát triển du lịch Liên Hiệp Quốc (SCTD).

Một trong những hoạt động đầu tiên của Ủy ban này là việc tổ chức một sự kiện du lịch đặc biệt tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ IV về các nước chậm phát triển (LDC-IV) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10- 11.5.2011. Với chủ đề: “Thúc đẩy du lịch phát triển bền vững và giảm nghèo”, hội nghị sẽ bàn đến việc thiết lập một bức tranh phát triển quốc tế mới thông qua du lịch, tạo cơ hội cho các nước kém phát triển. Anh Vũ