Một số lãnh đạo các địa phương thừa nhận do đây là trận lũ quá lớn nên không ai lường trước được mức độ nghiêm trọng.