Theo thống kê đến ngày 6/11, số người chết vì mưa lũ ở miền Trung là 66 người, tăng 6 so với ngày 5/1. Các địa phương đang tăng cường biện pháp cứu trợ và khắc phục hậu quả cơn bão lũ, đồng thời chuẩn bị đói phó với cơn bão số 6.