Nắm bắt tâm lý người thân luôn muốn phạm nhân sớm tại ngoại với gia đình nên Giỏi dựng màn kịch quen biết lãnh đạo Công an rồi nhận giúp. Tùy gia cảnh mỗi người, Giỏi mặc sức "hét" giá từ 30 triệu đồng trở lên.