Để sang Hàn Quốc lao động, phải chờ ít nhất 5-6 tháng. Tâm lý muốn nhanh được xuất ngoại của người lao động đã "giúp" cò mồi thả sức  tung chiêu lừa đảo.