Luật sư Nguyễn Minh Tâm nhận định không ai ở PVN có thể làm trái văn bản thoả thuận cam kết giữa ông Đinh La Thăng và Hà Văn Thắm, kể cả Nguyễn Xuân Sơn.

Việt Hùng